1. Pořadatel

Stanislav Semerák
Tel. 731173592
Mail: stsem@seznam.cz

 1. Přihlášky

 • Přihlášky do soutěže se zasílají elektronicky na adres u stsem@seznam.cz nebo na obsazovacky.cz

 • Přihlásit se můžete kdykoliv před začátkem každého cyklu i v průběho sezóny. Budete zařazeni do nejnižší ligy.

 1. Podmínky a právo účasti

 • Každý pár, který má zájem o účast v BLSP musí splňovat základní podmínky, které jsou uvedeny níže a zaplatit příslušný přihlašovací poplatek.

 • Zaplacením přihlašovacího poplatku pár souhlasí s propozicemi soutěže.

 • Každý pár musí být složen nejméně z jedné ženy a jednoho muže libovolného věku. V jednom páru se může vystřídat více hráčů či hráček, ale během jedné roční sezony smí konkrétní hráč-hráčka hrát pouze za jeden pár-tým.

 1. Termíny a místa konání

 • BLSP se hraje v Squash Bowling Centru k Horkám 1 na Chodově, Praha 11

Termíny pro všechny ligy jsou vyhlášené na domovské stránce.

 1. Účastnické poplatky

 • Zápisné do soutěže je stanoveno na 500,- Kč za roční sezónu za pár

 • V případě vstupu týmu do soutěže v čtvrtém nebo pátěm cyklu se poplatek snižuje na 300,- Kč

 • Poplatek za hrací den je stanoven v závislosti na počtu párů ve skupině a počtu zápasů v hracím dnu:

  • 6 zápasů (7 týmů ve skupině): 750,-

  • 5 zápasů (6 týmů ve skupině): 700,-

  • 4 zápasy (5 týmů ve skupině): 600,-

 1. Předpis

 • Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel ETBF a „Soutěžního řádu bowlingu ČBA“.

 1. Průběh hracího dne

 • Řádný průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí/pořadatel - HR.

 • Zahájení hracího dne a prezenci párů na jednotlivé hrací dny provádí HR nejpozději 15 minut před plánovaným začátkem.

 • Ukončení prezence je 5 minut pře plánovaným začátkem 1. tréninku hracího dne.

 • Čekací doba 5 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

 • Trénink je stanoven na 7min

 • Během hracího dne hrají páry každý s každým

 1. Systém soutěže

 • V případě většího počtu týmů než 6 je soutěž rozdělena do N skupin po šesti podle výkonnosti a po každém cyklu postupují a sestupují první respektive poslední dvě družstva. Nejnižší skupina může mít i menší či větší počet družstev.

 • BLSP se hraje v pěti dvouměsíčních cyklech

 • Po každém cyklu se přidělí body ve skupině za umístění takto:

1. místo - 9 bodů + 6 * (N - číslo skupiny)

2. místo - 6 bodů + 6 * (N - číslo skupiny)

3. místo - 4 bodů + 6 * (N - číslo skupiny)

4. místo - 3 bodů + 6 * (N - číslo skupiny)

5. místo - 2 bodů + 6 * (N - číslo skupiny)

6. místo - 1 bod + 6 * (N - číslo skupiny)

7. místo - 6 * (N - číslo skupiny)

kde N je okamžitý počet skupin

 • Po závěrečném kole je určeno pořadí za celý ročník podle součtu všech nasbíraných bodů.

 • V případě bodové rovnosti v tabulce rozhoduje lepší umístění po posledním hracím dni

 1. Systém hry

 • Jeden zápas se skládá z dvou částí a celkem tří her:

  • V prvním části se hrají dvě klasické hry na první pozici muž proti muži a na druhé žena proti ženě

  • V druhé části se dráhy vymění a páry hrají jednu hru způsobem "crazy mix", tedy střídají se po každém hodu.

 • Za každý vítězný souboj muž - muž; žena - žena a páp - pár se uděluje jeden bod a dva body pak týmu s vyšším součtem všech tří her.

 1. Střídání

 • Střídání je možné po každém zápasu. Trénink při střídání není.

 • Střídání není možné uprostřed zápasu, například po první části, kdy se hrají "singly"

 • Střídat je možné vždy jen muž za muže a/nebo žena za ženu

 1. Ocenění

 • Ocenění se uděluje na konci každého ročníku

 • Celkové "price money" jsou určeny počtem družstev v soutěži násobeno 400,- Kč, které se rozdělí mezi prvních 6 týmů resp. tři v případě jedné skupiny.

 • První tři týmy obdrží pamětní medaile (nebo poháry)

 • První týmy druhé a každé nižší skupiny v posledním cyklu roční soutěže obdrží slevu 200,- Kč na další sezónu.